תאור כללי - M2 Bee Spec

ניתן להגדיל את טווח הכיסוי של נתב ה- M2 על ידי חיבור מספר מתאמי
M2 Bee. ניתן להוסיף לרשת מתאם 1 או יותר בהתאם לצורך. במקרה של 4 מתאמים קיים קיט הנקרא – M2 Hive (כולל מתאמי נתב M2 Bee).