The M2 Hive

The world' most powerful
MESH Wi-Fi router.

Making your home,smarter.

אמור שלום למערכת M2, אמור שלום למהפכת ה- WiFi.

מערכת ה- M2 הינה מעכת ה- MESH WiFi החזקה והמתוחכמת ביותר בשוק.

למערכת M2, מעבר דרך קירות הן לא בעיה...

אין יותר "אזורים מתים" בבית שלך…

ביצועים יציבים

High TIS שהובא על ידי מקמ"ש חדשני מספק את הבסיס להעברת נתונים יציבה.

קישור איכותי

נמוך ECC הביא על ידי אנטנה WHEMS מוריד את קצב השגיאה קצת העברת נתונים.

התפוקה הטובה ביותר

יתרון מלא של MIMO עם תפוקה יעילות גבוהה רחב הלהקה.

למערכת M2, מעבר דרך קירות הן לא בעיה אין יותר "אזורים מתים" בבית שלך

תכונות עיקריות

יחידות המערכת הן קטנות אך עוצמתיות. תקע אותן לכל שקע חשמל
ומייד תקבל כיסוי איכותי של תקשורת אלחוטית

מהירות גבוהה

הכי מהיר בשוק

כיסוי נרחב

מכסה בקלות דירות גדולות

גמישות בחיבור

השתמש במתאמים בכל מקום בבית ובמשרד

תומך ב-60 אביזרים

מחשבים,טלביזיות,רמקולים,טלפונים כל דבר..

עיצוב על

עיצוב מדהים נושא פרסים

שלוט במערכת בעצמך

השתמש באפליקציה לשליטה ובקרה

מחוברים תמיד

לעולם לא יהיה רוחב פס שיוכל להאט אותך. חיבור לעשרות מכשירים בבית שלך ולתמיכה
מרובה 8K הזרמת עם Mercku Wi-Fi.

M2 Wi-Fi comes with a free App

M2 - Anywhere, anytime, the power is always in your hands.

האם אתה מודאג מנושא אבטחה ? אם מערכת M2 אתה "מכוסה"

בחומרת המערכת משולב מנגנון הצפנה חזק אשר מאפשר הגנה מיטבית כדי להבטיח שהמידע שלך יעבור באופן מאובטח שימוש באלגוריתם כשל NASA

אנו יכולים להגן על הפרטיות שלך בתוספת מנגנון האימות הסטנדרתי WPA2-PSK